og百家樂

og百家樂

北麦皮薄面多,南麦反此。汤火伤灼∶馒头饼烧存性,研末,油调涂敷之。

腰脚风冷∶石花,浸酒饮之。 都以乌者为良,白者为劣。

每以汤浸一合,澄清饮之。小儿鹅口,不乳者∶丹黍米嚼汁涂之。

蠼尿疮∶大麦嚼敷之,日三上。舂去皮,作面蒸食,及作饼食,胎死腹中,胞衣不下上抢心∶用雀麦一把,水五升,煮二升,温服。

痔疮出血∶雀林草一大握,水二升,煮一升服。盖绿豆压热下气,消肿解毒。

风瘙瘾疹∶赤小豆、荆芥穗等分,为末,鸡子清调涂之。服浓朴者亦忌之,动气也。

Leave a Reply