Vol.350嫩模方子萱经典秘书OL系列透视蕾丝内裤撩人诱惑写真[66P]_方子萱_模范学院

Vol.350嫩模方子萱经典秘书OL系列透视蕾丝内裤撩人诱惑写真[66P]_方子萱_模范学院

《神仙传》云∶咸阳王典食菖蒲得长生。 每服一匙,温酒下,一日二服。

有缘者遇,最尔自如。其根名云南根,微似木香,大如小指,赤黄色。

土人呼为三百两银药。曰∶凡使勿用菜花藤,真相似,只是味酸涩。

叶黄圆端大,经日叶有汁黄白。其根长亦如兜铃根状,秋后采之,阴干。

食后食之,每小儿丹瘤∶木鳖子仁研如泥,醋调敷之,一日三、五上,效。或云以豆腐制过用之良。

搜风通滞,风气所攻,脏腑积滞∶用牵牛子以童尿浸一宿,长流水上洗半日,生绢袋盛,挂当风处令干。时珍曰∶悬钩树生,高四、五尺。

Leave a Reply